top of page
vacature buurtwerker website.png
red button.png

Stapsteen zoekt een ondernemende buurtwerker

 

Stapsteen vzw is een welzijnswerking en steunpunt voor gezinnen in een kwetsbare situatie in Brussel, gestart in 2014.  Stapsteen bestaat uit vrijwilligers en professionals die samen dit steunpunt vormen. 

We willen duurzaam naast gezinnen staan en inzetten op verbinding tussen en met gezinnen, de buurt, de school en de ruimere samenleving. 

In StapSteen zijn twee  deelwerkingen actief: 

 • een team voor solidaire gezinsondersteuning en schoolse ondersteuning aan huis 

 • een buurtwerking met een inloophuis, spelotheek en activiteiten voor kleuters en kids.  

In het kader van het project “Vitamine A - Lokale bondgenoten netwerk in Laken en Jette”,  is er nu de vacature voor een ondernemende buurtwerker.

 

Wat houdt de job in: 

 • Je bent verantwoordelijk voor het mee uitwerken van het project Lokale bondgenoten: 

 • het starten en uitbouwen van speel-leergroepjes voor kinderen van de 3 partnerscholen en een aanbod van boeiende workshops voor de kids in een talententrack van hun keuze; 

 • je werkt samen met de Stapsteen gezinscoach aan een aanbod schoolse ondersteuning aan huis voor gezinnen van de drie scholen van het Lokale Bondgenoten netwerk. 

 • Je organiseert de outreachende werking in de Modelwijk in Laken, de gezinsgerichte kidswerking en kleuterwerking in de wijk Bockstael, in afstemming met Huis van het kind Nekkersdal en andere partners; 

 • Je bouwt contacten met de gezinnen van de werking, betrekt hen, behartigt hun belangen en verwijst door waar nodig. Je verzamelt concrete vragen van gezinnen rond de thema’s die ze belangrijk vinden. 

 • Je bent verantwoordelijk voor de spelotheek en onthaal in het inloophuis;   

 • Je bent de coach van een team vrijwilligers en stagiairs

 • In de algemene werking van Stapsteen ben je lid van ons kernteam, lever je je bijdrage in de vrijwilligerswerking, communicatie en vorming. 

 • Rapportage, administratieve taken en enkele praktische verantwoordelijkheden in ons welzijnshuis horen er ook bij. 

 

Vereisten: 

 • Opleiding: Professionele Bachelor of graduaat in studiegebied sociaal agogische werken (of gelijkgesteld door ervaring) –een  goede kennis van het Nederlands

 • Flexibiliteit in naschoolse uren, twee keer per maand een weekend dag werken 

 

Profiel:  wat verwachten wij van jou? 

Kennis en ervaring

 • Affiniteit met laagdrempelig werken met gezinnen in kwetsbare situaties

 • Minstens 2 jaar ervaring 

 • Kennis van outreachend werken en/of buurtwerk

 • Kennis van Frans een sterke plus en meertaligheid een troef

 

Competenties

 • Je kan zelfstandig werken en goed functioneren in een team. 

 • Je kent de aanpak van outreachend werken en/of buurtwerk, wil je daar verder in bekwamen. 

 • Je kan met groepen werken en een team (vrijwilligers en stagiairs) coachen

 • Je kan goed contacten leggen zowel met de gezinnen, kinderen als partners en overheid. 

 • Je bent administratief vaardig en je kan vlot overweg met PC, smartphone, sociale media. 

 

Persoonsgebonden competenties: 

 • Je bent gemotiveerd en authentiek, je staat stevig genoeg in je schoenen; 

 • Je hebt verantwoordelijkheidszin. 

 • Je onderschrijft de visie en missie van Stapsteen: 

 • de christelijke en holistische mens – en samenlevingsvisie als inspiratie en motivatie, 

 • openheid voor de uniekheid en grote diversiteit van de gezinnen waarmee we in contact komen,

 • je bent een teamspeler. 

 • Je kan flexibel reageren op wisselende omstandigheden. 

 • Je kan luisteren en je eigen meningen parkeren.  

 • Je kan gezonde grenzen stellen aan hulp en betrokkenheid. 

 

Aanbod:  wat bieden we je?

 • Een uitdagende, afwisselende job met verantwoordelijkheid

 • In enkele  superdiverse buurten van Brussel met veel gezinnen en nog veel meer kinderen en jongeren

 • Een enthousiast team

 • De toffe dynamiek van een vrijwilligersorganisatie

 • De kans om mee te bouwen aan een nieuw stukje visie van Stapsteen en veel ruimte voor initiatief en creativiteit. 

 • Aandacht voor permanente vorming en persoonlijke ontwikkeling 

 • Een laptop en smartphone om je job goed te doen worden voorzien

 

Contract

 • Een deeltijds (24/38,00) contract van onbepaalde duur

 • Start tewerkstelling:  maart – april 2024 

 • Plaats van tewerkstelling: Brussel – Laken; werkingsgebied: Laken, Jette  en noordkant van Brussel

 • Verloning volgens P.C. 319.01, vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief

 

Voor meer info kan je daar ook terecht:  

Miet Vanbeckevoort, coördinator StapSteen vzw –  miet@stapsteen.be-  0487/95 08 69 

 

Selectieprocedure: 

 • Solliciteren: mail een motivatiebrief en je CV uiterlijk 11 maart 2024 naar de coördinator. 

 • Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. 

 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek

 • en dienen een uittreksel uit het strafregister - model 2 voor te leggen.

 • Een casusbespreking en ontmoeting met het kernteam zijn deel van de selectieprocedure

Jouw nieuwe job begint hier!

bottom of page