top of page

Mobiel team

Sommige gezinnen kunnen extra ondersteuning gebruiken:

Iemand die een klankbord is voor de ouders, die bijstaat 

in schoolse begeleiding of samen met het gezin erop uit gaat.

 

Je talenten, passies en ervaringen inzetten.

Inleven in de veelkleurigheid van culturen en leefwerelden.

Deel worden van een warme vrijwilligersgroep.

Dat is vrijwilliger zijn bij ons team voor solidaire gezinsondersteuning.

 

Het mobiel team = 

één gezin - één vrijwilliger - één jaar regelmatige huisbezoeken.

 

Ben jij beschikbaar?

bottom of page